ESPECIALISTES EN VIES LACRIMALS

img noticies post 2 vilaplana

L’estudi i l’obstrucció de les vies lacrimals en el nen i l’adult, ha estat objecte de bona part de la meva vida professional. A la nova web hem destacat aquesta especialització, on també hem fet referència als més de trenta anys en l’exercici de l’oftalmologia. Sembla que a vegades les xifres tinguin poca significació, precisament en un món on tot s’avalua sovint amb  conceptes numèrics.

Segurament això ho determina la veracitat o no  que hi ha al darrera precisament de xifres que sovint justifiquen però no argumenten.

La tasca de la medecina en la majoria de casos ha estat, és i continuarà sent vocacional.

I precisament aquesta vocació, aquest compromís amb el pacient ( que no client com sovint erròniament es refereix) fa que hi hagi moltes hores pròpies destinades a l’estudi per tal d’oferir solucions a cada cas.

I cada cas esdevé únic com ho és i ho ha de ser cada malalt.

Després de més de trenta anys d’exercici,  un pot tenir en el seu haver més de 1000 intervencions quirúrgiques de vies lacrimals com és el cas. Però aquesta xifra no determina un nombre indeterminat, ni tampoc un nombre no correlacionat amb res, sinó una història darrera una altre que en molts casos va més enllà de la història clínica.

Mil persones amb històries clíniques molt diferents, amb històries personals també molt diferents. Xifres d’humanitat, de realitats, que donen precisament sentit a una altre història: a la del propi metge i també  al de la persona que hi ha al darrera.