HISTÒRIA DE L’OFTALMOLOGIA: EL CODI HAMMURABI

img noticies post 3 vilaplana

 

Hammurabi va ser el sisè rei de la I Dinastia de Babilonia en un regnat que permetrà convertir la regió en una potència dominant de la Mesopotàmia.

Al 1752 a dC, proclama un codi on es recolliran decrets i sentències sobre temes fonamentalment de caràcter jurídic, principalment d’ordre penal i matrimonial.
Aquest codi entès com la primera recopilació sobre lleis i mandats escrits de la història de la humanitat, és també la primera obra on es descriuen malalties oculars.

Precisament el codi recull quin seran els càstigs o les compensacions pel que fa a la pràctica oftalmològica. En els dos casos, hi ha una gran diferencia en les sentències atenent a la condició social del pacient.

Pensem que les regulacions que s’inclouen no deixen de ser una visualització de la societat d’aquella època.

Així a la sentència 215 es recull,

Cit “ si un metge realitza una incisió profunda en un home ( notable) amb bisturí de bronze i li salva la vida, o si li obre el núvol d’un ull a un home ( notable) amb bisturí de bronze i i salva un ull es quedarà amb 10 peces (siclos)de plata” 

En la sentència 218 llegim,

Cit “si un metge realitza una incisió profunda a un home amb un bisturí de bronze i li provoca la mort, o si li obre el núvol d’un ull a un home amb bisturí de bronze i el deixa borni, que li tallin la mà”

Aquestes al•lusions al “núvol” que apareixen en varies sentències del codi i que han interpretat posteriorment experts, constaten que la cataracta seria una afecció tant freqüent que és aquest el motiu de la seva regulació dins de l’edicte.

El codi d’Hammurabi, inscrit en un monòlit de diorita negra, es troba avui dia al Museu del Louvre de Paris.

Si us interessa el tema podeu consultar:
http://www.historiaclasica.com/2007/05/el-cdigo-de-hammurabi.html
Breve Historia de la Medicina, Jose Mª López Piñero. Alianza Editorial 2005
Código de Hammurabi , Federico Lara Peinado. Tecnos 2008